پرده سینما

خانه سینما شیوه اجرایی انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران را اعلام کرد

پرده سینما


 

 

 

ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران به منظور آگاهی سینماگران و مخاطبان سی دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، شیوه  اجرایی انتخاب بهترین فیلم در بخش سودای سیمرغ را بدین شرح اعلام کرد.

 

خانه سینما و مسئولیت شمارش آرای مردمی سی و دومین جشنواره فیلم فجربه گزارش سایت پرده سینما و اعلام روابط عمومی خانه سینما در این بیانیه آمده است:

سلام قولا من رب رحیم

با باور به اینکه سینما با تماشاگرانش زنده است؛ و از آنجایی که آرای مردمی در تبیین برآیند اقبال تماشاگران به فیلم ها نقش مهم و سازنده ای ایفا می کند.خانه سینما با موافقت جشنواره بین المللی فیلم فجر، برآنست تا با برخورداری  از تجارب پیشین و با رویکردی علمی جمع بندی آرای مردمی را برای معرفی برنده سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران،به شرح ضوابط زیر برنامه ریزی و اجرا کند:

1) از میان فیلم های بخش های مختلف جشنواره بین اللملی فیلم فجر، نظر سنجی از تماشاگران  صرفاً برای فیلم های بخش مسابقه (سودای سیمرغ) در شهر تهران  اجرا می شود.

2) از میان  مجموع سینمای نمایش دهنده بخش  مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ )15 سالن نمایش براساس  توازن گستره جغرافیایی برگزیده می شوند.

3) از میان نوبت های متعدد نمایش (کم اقبال، میانه و خوش اقبال) یک فیلم، ترکیبی مشابه برای همه ی فیلم ها در نظر گرفته می شود.

4) از میان روزهای نخست، میانی و پایانی دوره ی  جشنواره، ترکیب مشابهی برای دیده بانی و اخذ آرای تماشاگران بطور مشابه انتخاب و اعمال می شود.

تبصره- در صورت ورود فیلمی از روز پنجم برگزاری جشنواره این فیلم در چرخه ارزیابی آرای تماشاگران قرار نخواهد گرفت.

5) برای امکان اعلان روزانه سه تا پنج رتبه از فیلم های منتخب تماشاگران، سامانه نظرسنجی به صورت 5 گزینه ای به این شرح تنظیم شده است:

اصلا نپسندیدم (بدون امتیاز) ،   نپسندیدم (1امتیاز)، میانه(2امتیاز) ،  پسندیدم( 3امتیاز) ، خیلی پسندیدم ( 4امتیاز)

فیلم برگزیده تماشاگران نتیجه جمعبندی تمامی  آرای  به دست آمده  یک فیلم در تمام دوره جشنواره براساس محاسبه زیر معرفی می شود:

  X= (A*0)+(B*1)+(c*2)+(D*3)+(E*4)         

6) جمع آوری و شمارش آرای تماشاگران در پایان هر نوبت نمایش توسط  نمایندگان خانه سینما در سینما ها به انجام می رسد و آرای ماخوذه هر یک از پنج گزینه مورد نظر تماشاگران به صورت، یکپارچه در دبیرخانه بسته بندی  و  نتیجه آرای تماشاگران در پایان هر شب به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر اعلام می شود.

7) بدیهی است که جمعبندی آرای تماشاگران برای هر فیلم برآیند نتایج آرای کسب شده روزهای سپری شده  است و نه صرفا همان روز.

8) صاحبان فیلم های بخش سودای سیمرغ می توانند (در یک مجمع رسمی یا صورتجلسه مشترک)  تا حداکثر 3 نفر را بعنوان ناظر به خانه سینما برای امر نظارت بر جمع آوری و شمارش آرای فیلم برگزیده تماشاگران معرفی کنند.

9) ناظران معرفی شده از سوی صاحبان فیلم های بخش سودای سیمرغ می توانند با حضور در محل های اخذ رای(سینما ها) از مجموعه فعالیت های اخذ آرا و فرآیند شمارش آن آگاهی یافته، نظارت کنند.

10) ناظران معرفی شده حق هیچ گونه مداخله در فرآیند اخذ و شمارش آرا را نداشته، در صورت مشاهده تخلف از این آیین نامه مراتب را به همکاران دبیرخانه آرای تماشاگران تذکر داده و در صورت لزوم به مدیرعامل خانه سینما طی یادداشتی اعلام می کنند.

تبصره:  تهیه کننده گان فیلم ها تا حداکثر 48 ساعت پس از اعلان این آیین نامه می توانند از حضور فیلم شان در بخش ارزیابی آرای مردمی بصورت کتبی به دبیرخانه آرای مردمی جشنواره(خانه سینما) انصراف دهند.

12) مجموعه آرای هر بخش از هر سانس پس از شمارش و تنظیم صورتجلسه در  پاکت مخصوص قرار گرفته  پس از چسب ،منگنه شده به دبیرخانه برگزاری آرای تماشاگران برای  نظارت بصورت نوبه ای جمع آوری  و نگهداری می شود

13) نتایج ارزیابی آرای تماشاگران در پایان هر شب  به دفتر جشنواره اعلان و پس از آن در وب سایت خانه سینما بارگذاری می شود.

14) مجموعه همکاران در بخش های مختلف دبیرخانه آرای تماشاگران، طی نشستی پیش از آغاز جشنواره متعهد می شوند که برای صیانت از آرای مردمی تمامی مساعی خویش را مبذول داشته و از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.


 تاريخ ارسال: 1392/11/5

فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.