پرده سینما

معبد خاطره ها

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- سوتی های مطبوعاتی من!

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- سوتی های مطبوعاتی من!
تاريخ ارسال: 1397/1/5
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- تابوی سکوت

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- تابوی سکوت
تاريخ ارسال: 1397/1/3
بهاریه نوروز ۱۳۹۷-  نمی دانم لابلای کدام تصویر پنهانی

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- نمی دانم لابلای کدام تصویر پنهانی
تاريخ ارسال: 1397/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- از برکه ى باريک که بگذريم ...

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- از برکه ى باريک که بگذريم ...
تاريخ ارسال: 1397/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- امید در دل شوریده ما

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- امید در دل شوریده ما
تاريخ ارسال: 1397/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- بوی نان، عطر زندگی

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- بوی نان، عطر زندگی
تاريخ ارسال: 1396/12/29
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- بهاری که لای برگه های کاغذ کاهی جا ماند

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- بهاری که لای برگه های کاغذ کاهی جا ماند
تاريخ ارسال: 1396/12/29
بهاریه نوروز ۱۳۹۷ - عالیجناب وان! شما برای احیا شدن، نیازی به «سوپرمن» بودن ندارید!

بهاریه نوروز ۱۳۹۷ - عالیجناب وان! شما برای احیا شدن، نیازی به «سوپرمن» بودن ندارید!
تاريخ ارسال: 1396/12/29
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- آرامش در حضور دیگران

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- آرامش در حضور دیگران
تاريخ ارسال: 1396/12/29
بهاریه نوروز ۱۳۹۶- دو+یک=دو

بهاریه نوروز ۱۳۹۶- دو+یک=دو
تاريخ ارسال: 1396/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۶- در شهر پرهیاهو نفس اش بند آمد

بهاریه نوروز ۱۳۹۶- در شهر پرهیاهو نفس اش بند آمد
تاريخ ارسال: 1395/12/30
بهاریه نوروز ۱۳۹۶- هامون و بلشویست های محکوم به بهار

بهاریه نوروز ۱۳۹۶- هامون و بلشویست های محکوم به بهار
تاريخ ارسال: 1395/12/30
بهاریه نوروز ۱۳۹۶- دورانی که می توانستیم آن نیک تر زیستن را جشن بگیریم

بهاریه نوروز ۱۳۹۶- دورانی که می توانستیم آن نیک تر زیستن را جشن بگیریم
تاريخ ارسال: 1395/12/30
بهاریه نوروز ۱۳۹۶- از بهاران خبرم نيست

بهاریه نوروز ۱۳۹۶- از بهاران خبرم نيست
تاريخ ارسال: 1395/12/30
بهاریه نوروز ۱۳۹۶- فانوس دریایی سبز

بهاریه نوروز ۱۳۹۶- فانوس دریایی سبز
تاريخ ارسال: 1395/12/30
بهاریه نوروز ۱۳۹۶- این خط را بگیر و برو و آن سنبل را بو بکش...

بهاریه نوروز ۱۳۹۶- این خط را بگیر و برو و آن سنبل را بو بکش...
تاريخ ارسال: 1395/12/30
بهاریه نوروز ۱۳۹۶- شکلات تلخ

بهاریه نوروز ۱۳۹۶- شکلات تلخ
تاريخ ارسال: 1395/12/30
بهاریه نوروز ۱۳۹۶- من، پرنده و قطارکنار مدرسه مان

بهاریه نوروز ۱۳۹۶- من، پرنده و قطارکنار مدرسه مان
تاريخ ارسال: 1395/12/30
بهاریه نوروز ۱۳۹۶- رویای کوچک من

بهاریه نوروز ۱۳۹۶- رویای کوچک من
تاريخ ارسال: 1395/12/30
یاران گمشده آزادند؛ بازخوانی دیدار عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو

یاران گمشده آزادند؛ بازخوانی دیدار عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو
تاريخ ارسال: 1395/1/18
بهاریه نوروز ۱۳۹۵- دلم می خواد شلوغ باشم

بهاریه نوروز ۱۳۹۵- دلم می خواد شلوغ باشم
تاريخ ارسال: 1395/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۵- خاکسترنشین هایِ بهار

بهاریه نوروز ۱۳۹۵- خاکسترنشین هایِ بهار
تاريخ ارسال: 1395/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۵- داستان اسباب بازی های من

بهاریه نوروز ۱۳۹۵- داستان اسباب بازی های من
تاريخ ارسال: 1395/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۵ - بهارانه ای در ستودن فرزانگی

بهاریه نوروز ۱۳۹۵ - بهارانه ای در ستودن فرزانگی
تاريخ ارسال: 1395/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۵ - شاگرد کلاس اول گیلاس

بهاریه نوروز ۱۳۹۵ - شاگرد کلاس اول گیلاس
تاريخ ارسال: 1395/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۵- بهار وصف شیدایی ست

بهاریه نوروز ۱۳۹۵- بهار وصف شیدایی ست
تاريخ ارسال: 1395/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۵- لذت سینما

بهاریه نوروز ۱۳۹۵- لذت سینما
تاريخ ارسال: 1395/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۵- رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند...

بهاریه نوروز ۱۳۹۵- رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند...
تاريخ ارسال: 1395/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۵- در انتظار بهار مطلوب، در جستجوی معصومیت گمشده

بهاریه نوروز ۱۳۹۵- در انتظار بهار مطلوب، در جستجوی معصومیت گمشده
تاريخ ارسال: 1395/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۵- مخاطب حضور ندارد

بهاریه نوروز ۱۳۹۵- مخاطب حضور ندارد
تاريخ ارسال: 1395/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۵- «یک روز بخصوصِ» بهاری

بهاریه نوروز ۱۳۹۵- «یک روز بخصوصِ» بهاری
تاريخ ارسال: 1395/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۵- بهاریه ای با طعم مرگ و عطر زندگی

بهاریه نوروز ۱۳۹۵- بهاریه ای با طعم مرگ و عطر زندگی
تاريخ ارسال: 1395/1/1
من و «پرده سینما»

من و «پرده سینما»
تاريخ ارسال: 1394/9/30
رابطه میان خوشبختی و شغل و تخصص!

رابطه میان خوشبختی و شغل و تخصص!
تاريخ ارسال: 1394/9/30
اضطراب شیرین شب یلدا

اضطراب شیرین شب یلدا
تاريخ ارسال: 1394/9/30
زندگی با سینما؛ به یاد ایرج کریمی

زندگی با سینما؛ به یاد ایرج کریمی
تاريخ ارسال: 1394/7/24
روزهای خوشی در راه است...

روزهای خوشی در راه است...
تاريخ ارسال: 1393/12/28
چشم‌اندازی روشن

چشم‌اندازی روشن
تاريخ ارسال: 1393/12/28
نامه در مه

نامه در مه
تاريخ ارسال: 1393/12/28
مالیخولیای سنجد

مالیخولیای سنجد
تاريخ ارسال: 1393/12/28
صفحه: