پرده سینما

شورای‌ صنفی دستور ارشاد برای سینما آزادی را از نشانه‌های ظهور دانست

پرده سینما

شورای صنفی نمایش در نامه‌ای خواستار تشکیل گروه داوری و تعیین خسارت و پرداخت آن ازسوی حوزه هنری شد. متن کامل نامه شورای صنفی نمایش به شرح ذیل است:

 

نمایی از فیلم گشت ارشادبه نام خدا

این نامه در تاریخ 27/10/91 در پاسخ به نامه ای از آقای عظیمی میرآبادی معاونت محترم فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصری وزارت ارشاد که همراه تصویر نامه رسمی حوزه محترم هنری که طی آن به آقای عظیمی وکالت داده شده بود که: با نظر شما چنانچه احتمالاً خسارتی به چهار فیلم زیر 1- فیلمهای اکران نوروزی خصوصی و گشت ارشاد 2- فیلمهای پس کوچه های شمرون و همه چی آرومه که سینما آزادی قرارداد اکران داشته اما اکران نکرده است، وارد شده حوزه آمادگی پرداخت خسارت به آن فیلم‌ها را دارد  و... در ادامه آمده بود لطفأ دستور فرمائید حواله اکران فیلم‌های سینما آزادی صادر شود و بعد از این امور به نحوی باشد که شورای صنفی نمایش رویه‌ای را که در چند ماه اخیر داشته است ، اصلاح کند ! ؟ ..... از طرف سه صنف جامعه صنفی ، انجمن سینما داران و کانون پخش کنندگان به جناب آقای عظیمی میرآبادی معاونت محترم فعالیت‌های سینمایی و سمعی و بصری ارسال شده است .

خدایا به نام و امید خودت

از طاغوت روایت است که روزی گفته است: بخاطر رفاه حال درجه‌داران صد تومان به حقوق افسران اضافه شود. حالا حکایت ماست کسی یا گروهی غرق در خیالات خودمحوری، اعمال فراقانونی مرتکب می‌شوند و خلاف آنقدر بیّن و شفاف می‌نماید که به ناچار و صراحتاً می‌پذیرند بخشی از ضرر و زیان وارده را جبران و خسارت آنرا بپردازند  امّا سرخوشانه ضابط و مجری قانون را که شخص خاطی را متوجه اعمال خودسرانه کرده و وادار به پرداخت خسارت نموده است، نهیب می‌زند که: شورای صنفی رویه‌ای را که در چند ماه اخیر داشته است اصلاح کند . می‌گویند در زمان خلقت آنگاه که درک منطق تقسیم می کردند گروهی در صف غرور برای دریافت بیشتر به سرو کله هم می‌زدند . کبک و برف و خوش خیالی‌هایش !؟ امّا

جناب آقای عظیمی

معاونت محترم فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصری

نمایی از فیلم برف روی کاجهابه سجده در می‌آییم و خدا را از دل و جان شکر می‌گوییم که بالاخره و الحمدالله همکاران حوزویمان بخش کوچکی از این واقعیت تلخ را پذیرفتند که عمل بی هوا و خلق‌الساعه شان چه بر سر سینما و مخاطبانش آورده که بدین‌سان حاضر شده‌اند به پرداخت خسارت. گو اینکه این رضایت به پرداخت خسارت به بخش کوچکی ، خیلی کوچک از صدمه ای است که به جسم و روح و روان این سینما وارد آمده است امّا روانشناسان می‌گویند : علم پیدا کردن بیمار به بیماری ، خود شروع درمان است

از قضاوت‌های حضرت امیر علیه السلام مولایمان علی است که روزی دو زن هر دو قیل و قال کنان به همراه کودکی به محکمه حضرتش وارد می شوند و هرکدام مدعی که این کودک از آن اوست حضرت پس از پرسش و پاسخی کوتاه دستور میدهند بچه را دو شقه کنند و هر شقه به مادری دهند مادر دروغین می پذیرد امّا مادر راستین با ضجه و گریه ، فریاد برمی‌آورد نه ! ...، بچه را شقه نکنید ! بچه را زنده و یکجا به رقیبم

بدهید ! و .............. ما هم به شقه شدن سینما نمی توانیم رضایت دهیم ما به سینما و با سینما زنده ایم پس کوتاه می‌آییم چاره ای هم نداریم امّا برادر بسیار خوب و مسلمانم ، این‌روزها از امام زمان (عج) بسیار می گویند ، ادعا می کنند و حتی برخی بدنبال شواهد ظهور حضرتند ، آخر شاهد از این شفاف تر و گویاتر که در این وانفسای به مسلخ کشانده شدن سینما تنها متولی قانونی آن که تمام اهرمهای اِعمال قانون را از طرف نظام به دست دارد بجای مقابله با این تهاجم بیرحمانه ، و جهت دار در کمال بهت و حیرت ، خود در کنار مهاجم ایستاده و ما را که در مقابل امکانات وسیع رقیب ، هیچ ، جز از غیرت و امکانات صنفی برخوردار نیستیم نهیب می‌زند که به کرنش درآییم و دست  از احقاق حقوق اعضاء خود برداریم به نظر شما از شواهد دوران ظهور نیست!؟ پس می بینید چاره‌ای نمانده است جز آنچه قضاوت به تاریخ واگذار کنیم تاریخی که آیندگان را، از این بیداد آگاه سازد آگاه کند که گروهی چگونه بخاطر اهداف محقر سیاسی در کسوت دروغین اسلام خواهی و اخلاق خواهی ، البته سالهاست امّا به ویژه سال 91 چه بلایی بر سر مثلث تولید ، نمایش و مخاطب در سینما درآوردند مخاطب را چگونه از سالن های سینما فراری دادند آنهم مخاطب و یا بهتر ملتی را که بارها و بارها بصیرت و هوش خود را به اثبات رسانده است علی رغم اینکه ساده لوحانه بعضی از روشنفکرنمایان سالهاست شاید صد ، صد و پنجاه سال باشد که در صدد مثلأ تربیت مخاطب است امّا همین مخاطب یعنی ملت و امت ما بارها نشان داده است که چگونه در مقاطع حساس و مختلف از هنرمندان ، سیاستمداران و حتی آندسته از مسئولین هنری قیم‌ماب ! پیشتاز تر و خوش فکر تر بوده است و چگونه تصمیمات سرنوشت ساز و سازنده اتخاذ کرده و میکند و این مخاطب باهوش و نکته بین پس از آن تهاجم کذایی و بحث های بعدی آن به فراست دریافته است که این سینما و متولی اش ارشاد از تهاجم گروهی قیم‌ماب هراسیده است و فیلمهایش از تو و محتوا خالی و پوک شده است هیچ معضل اجتماعی و هیچ موضوع ملتهبی را برنمی‌تابد پس سالن ها را رها کرده و به سمت سرگرمی های بی دردسر دیگر از جمله حاشیه خیابان و به فیلمهای قاچاق خارجی روی کرده است

رأس دیگر این مثلث تعیین کننده تولید است که در آغاز تهاجم بطور کامل از پویایی بازماند و متوقف شد و بعد هم که خرد خرد یخ اش آب شد و تولید آغاز کرد با ترس و لرز نه تنها با ممیزی سفت و سخت و شدید و بی منطق ارشاد روبرو شد که خود یعنی سازندگانش از وحشت افتادن از بام و فرار از دید و نگاه گروه گرایانه ممیزین خودخوانده ، خود ممیز قهّار خود شد که از تلخ‌ترین و فلج کننده‌ترین ممیزی در جهان است همان بلایی که این روزها جشنواره فیلم فجر بدان گرفتار آمده است !

رأس دیگر مثلث یعنی حکایت سالن و نمایش هم که اظهر من الشمس است فیلمهایی را که امید به گرم کردن گیشه و بازار از آنان می‌رفت یک به یک یا دو به دو قصابی و از دم تیغ عناد و لجاج گذراندند یا به اجبار و مهجور به اکرانش درآوردند و آن تعداد که باقی مانده همانند پل چوبی و برف روی کاجها و .... و .... هم در گوشه ای افتاده مانده اند و از بیماری بیات شدن دم به دم فربه تر می شوند و از خود خرناسه مرگ برمیآورند دیر نیست،  خواهیم دید جشنواره امسال را که بجای جشن سینما، عزای سینما را با خود یدک خواهد کشید ! بله دیر نیست  ، می بی نی مش !

نمایی از فیلم من مادر هستمرفع آثار این سونامی بنیان سوز سالها و سالها طول خواهد کشید – البته اگر در آینده همه چیز درست در کنار هم قرار گیرد که اگر این آرزو محال نباشد قطعأ نزدیک به محال است – تا احتمالأ آبهای رفته به جوی بازگردانده شود . سعدی است که می گوید : من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود ...... و امّا چه می شود کرد ما که نمیتوانیم ارشاد باشیم قانوناً این ارشاد است که باید ارشاد باشد و ارشاد کند ! ما نه می توانیم نه قانوناً مجازیم. آنچه از صنوف ما بر می‌آمد انجام دادیم قضاوت برعهده تاریخ است عرض کردیم پس ما کوتاه می‌آییم  امّا از بند یک نامه شماره 9110624 مورخ 19/10/91 ارسالی از ناحیه ما ظاهرأ فقط نیمی در نامه شماره

5359-1-4 مورخ 18/10/91 حوزه محترم که با شماره154272/91/154و به تاریخ 20/10/91 آن معاونت محترم به ما فاکس شده پذیرفته شده است درصورتی که این فیلم ها نه چهار عدد که تقریباً تعدادشان به عدد نه می رسد و به شرح زیر است 1- گشت ارشاد 2- خصوصی 3- خوابم می‌آد 4- من همسرش هستم 5- همه چی آرومه 6- پس کوچه های شمرون 7- من مادر هستم 8- نامزد آمریکایی من9- بی خود و بی جهت 

لذا جهت سهولت در کار پیشنهاد می شود :

1. سریعاً یعنی همین امروز گروه داوران تشکیل شود و برای سرعت  در انجام کار پیشنهاد می کنیم یک گروه داور سه نفره یک نفر از طرف صنوف مثلأ آقای سیدضیاء هاشمی  یک نفر از طرف حوزه محترم هنری مثلأ آقای مهدی عظیمی میرآبادی و یک نفر از وزارت محترم ارشاد مثلأ جناب آقای پورمحمدی ، این سه نفر - یا هر سه نفر انتخابی دیگر – هر چه زودتر ظرف چند روز و یا حتی چند ساعت خسارت های وارده را مشخص کرده و سریعأ ابلاغ کنند و حوزه محترم نیز هرچه سریعتر مبالغ ابلاغ شده را به حساب خسارت دیدگان کار سازی و بدون فوت وقت یعنی بلافاصله پس از دریافت خسارت ، دستور صدور حواله نمایش برای سینمای آزادی از طرف صنوف به شورای صنفی ابلاغ گردد.

جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم سینمایی (سید ضیاء هاشمی)، کانون پخش کنندگان سینمای ایران (مرتضی شایسته) ، انجمن سینماداران ایران (محمد قاصد اشرفی)

لازم به ذکر است پس از مقاومت شورای صنفی نمایش در برابر دستور وزیر، از روز پنجشنبه سینما آزادی بدون حواله نمایش و با مجوز مستقیم وزارت ارشاد اقدام به اکران فیلم گیرنده کرد.


 تاريخ ارسال: 1391/11/2

فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.