پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلمهای بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

پرده سینما

 

 

 

 

 

 

 

این جدول به صورت روزانه پر می شود

 

 

دایره سیاه = بد

یک ستاره= ضعیف

دو ستاره=متوسط

سه ستاره= خوب

چهار ستاره = خیلی خوب

عدم ارزشگذاری به این معناست که منتقد فیلم را ندیده یا مایل به اظهار نظر نیست.

 

جدول ارزشگذاری فیلمهای جشنواره بیست و نهم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

 

نام منتقد

نام فیلم

امیر اهوارکی جلال الدین ترابی محمد جعفری جواد طوسی نیروان غنی پور فهیمه غنی نژاد غلامعباس فاضلی امیر قادری رضا منتظری موحد منتقم نسترن مولوی
باد و مه  *

       

     *    *1/2
مرگ کسب و کار من است  

 **  *  **1/2  *  **    1/2  **    *1/2
آیینه های روبرو  **1/2  **  **  *1/2  **  *    

1/2

 **    
خانه امن است

 

 *  *  

 

 

   

سوت پایان  

 

 **1/2  *1/2    *  *  *1/2  

   
عاشقانه ای برای سرباز وظیفه رحمت  *  ***        ***  **    **    *
آقا یوسف  ***  ***  *  **1/2  **  *  **  

 ***  **  *
برف روی شیروانی داغ    

 *  *1/2  **  

 

   *    
چشم  

 

 

     

 

   

   
جعبه سیاه  **1/2    

             

 
قصه داود و قمری    **        **      **    
سیزده 59    **  **    **  ***  *    ***    *
ورود آقایان ممنوع  ***  **  *1/2    **    *    **  ***  **1/2
آفریقا  **  ***  *  *  **

   

*

 **    **1/2
فرزند صبح  

 1/2  *  

 ***  ****  

 ****  1/2
مرهم  ***    **  ***      *  *  ***  ***  
سفر سرخ

 1/2      

 *    *  

صدای پای من

 *  1/2    *    1/2  

   1/2
راه آبی ابریشم  ***  ***  **1/2  **  **  **  *1/2    ****  1/2**  **
چیزهایی که نمی دانی  *  ***  *  **  **  ***  ***  *  *  1/2***  ****
یه حبه قند  **  **  **1/2  ***  ****  *  *** **1/2  **  ****  *1/2
اسب حیوان نجیبی است  *     *  *      

1/2
 ***    *1/2
بهشت اینجاست   *
             
 آلزایمر  *      ** **
 **

**1/2  *  ***  *
 سیب و سلما  

      

 1/2    

   

 گلچهره ***
**
**
 **   ***
 *  **   ***
یکی از ما دو نفر   1/2
        ***
ارتباط خانوادگی   *
      *
  *
   
گزارش یک جشن *
**
 ** *
***
**
  *
کوچه ملی    *  ** **
*
     
جدایی نادر از سیمین ***1/2 ****
 ****  **** ****
**** *
*1/2 ** ****
***
پرتقال خونی       1/2        1/2        
مهتاب روی سکو                    
خاک و آتش  *                
روز33  ** *
             1/2    
آسمان هشتم  * *
      *
     *    
آسمان محبوب  ** ***
 *      *  **1/2    ** **
اینجا بدون من  * ***
 *      **      ***1/2    ***
ندارها  *  *        *           
 پاریس تا پاریس                         
 پایان نامه                         
 خیابان های آرام      *  *1/2    ***

*

   *1/2  ***  **
 جرم  *    1/2  ****      ***  ****  *1/2  ****  
 سعادت آباد  **  ***  1/2  ***    ***  ****  *  ****    **1/2

 
 

 

لازم به توضیح است جدول ارزشگذاری روزانه به معنی انتخاب «بهترین» ها یا «بدترین» ها نیست. چراکه:

یک)آراء به صورت روزانه گرفته می شوند، بنابراین ممکن است توقع یا احساس منتقد (در اثر مقایسه فیلم ها با هم یا خستگی و...) در روز اول با روز دهم دچار تغییر شود.

دو) این جدول «داوری» نیست. چون ارزشگذاران در یک جلسه داوری نظراتشان را با هم رد و بدل نمی کنند وبه صورت منفرد و مجزا اعلام رأی می کنند.

سه) این نظرات به صورت فوری و پس از گذشت زمان کوتاهی از نمایش فیلم از ارزشگذاران گرفته می شوند.

چهار) در این ستاره بندی مفاهیم زیبایی شناسانه مهمی مثل «بهترین فیلم» و «بهترین کارگردانی» و «بهترین فیلمنامه»  به ناچار با هم ادغام می شوند. بنابراین بسیاری از امتیازات یا کاستی ها ناگفته باقی می مانند.

سایت پرده سینما اولین سایتی بود اقدام به انتشار جدول ارزشگذاری روزانه فیلم های جشنواره فجر نمود. اکنون که سایر پایگاه های اینترنتی و بولتن ها و ... نیز از این ابتکار عمل استقبال کرده اند شاید لازم بود این توضیح مورد اشاره قرار گیرد تا این مسئله در حد داوری جدی گرفته نشودجمع بندی آراء جدول ارزشگذاری روزانه و محاسبه ستاره ها و دایره های نویسندگان مختلفی که در این نظرسنجی شرکت کردند به  شرح زیر می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

لازم به توضیح است جدول ارزشگذاری روزانه به معنی انتخاب «بهترین» ها یا «بدترین» ها نیست. چراکه:

یک)آراء به صورت روزانه گرفته می شوند، بنابراین ممکن است توقع یا احساس منتقد (در اثر مقایسه فیلم ها با هم یا خستگی و...) در روز اول با روز دهم دچار تغییر شود.

دو) این جدول «داوری» نیست. چون ارزشگذاران در یک جلسه داوری نظراتشان را با هم رد و بدل نمی کنند وبه صورت منفرد و مجزا اعلام رأی می کنند.

سه) این نظرات به صورت فوری و پس از گذشت زمان کوتاهی از نمایش فیلم از ارزشگذاران گرفته می شوند.

چهار) در این ستاره بندی مفاهیم زیبایی شناسانه مهمی مثل «بهترین فیلم» و «بهترین کارگردانی» و «بهترین فیلمنامه»  به ناچار با هم ادغام می شوند. بنابراین بسیاری از امتیازات یا کاستی ها ناگفته باقی می مانند.

سایت پرده سینما اولین سایتی بود اقدام به انتشار جدول ارزشگذاری روزانه فیلم های جشنواره فجر نمود. اکنون که سایر پایگاه های اینترنتی و بولتن ها و ... نیز از این ابتکار عمل استقبال کرده اند شاید لازم بود این توضیح مورد اشاره قرار گیرد تا این مسئله در حد داوری جدی گرفته نشودجمع بندی آراء جدول ارزشگذاری روزانه و محاسبه ستاره ها و دایره های نویسندگان مختلفی که در این نظرسنجی شرکت کردند به  شرح زیر می باشد:

 

جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی بدون هیچ رای منفی و با مجموع 35 ستاره از سوی منتقدان و نویسندگان نظرسنجی بالاترین امتیاز را گرفت.

فیلم یه حبه قند با مجموع 5/27 ستاره و بدون هیچ رای منفی رتبه دوم را در جدول ارزشگذاری کسب کرد.

فیلمهای راه آبی ابریشم و چیزهایی هست که نمی دانی هر کدام با مجموع 5/24 ستاره و بدون هیچ رای منفی در رتبه سوم این جدول قرار گرفتند.

و فیلم سعادت آباد با 23 ستاره و 3 رای منفی رتبه چهارم این جدول را به خود اختصاص داد.

فیلم آقا یوسف با مجموع 5/20 ستاره و 1 رای منفی رتبه پنجم این جدول را به خود اختصاص داد.

 

فیلم هایی که پایین ترین آراء را در نظرسنجی روزانه کسب کردند به این ترتیب بودند:

 

سیب و سلما با مجموع 7 دایره سیاه و نیم ستاره بیشترین رأی منفی را کسب کرد و فیلمهای پایان نامه و پاریس تا پاریس و چشم هر یک با 6 دایره سیاه در رده های بعدی قرار گرفتند. 

فیلم خانه امن است با مجموع 6 دایره سیاه و 2 ستاره از نظر رأی منفی در رتبه سوم قرار گرفت.

جدول رتبه بندی فیلم ها از میان 44 فیلمی که مورد داوری قرار گرفته اند به ترتیب بهترین تا بدترین به این شرح می باشد:

 

1- جدایی نادر از سیمین ( نمره 35 )

2- یه حبه قند ( نمره 5/27 )

3- راه آبی ابریشم و چیزهایی هست که نمی دانی ( نمره 5/24 )

4- سعادت آباد ( نمره 23 )

5- آقا یوسف ( نمره 5/19 )

6-گلچهره و ورود آقایان ممنوع ( نمره 17 )

7- جرم ( نمره 15 )

8- آفریقا و آینه های روبرو و آلزایمر ( نمره 5/13 )                                                   

9- سیزده 59 ( نمره 13 )

10 – خیابانهای آرام و عاشقانه ای برای سرباز وظیفه رحمت و مرهم ( نمره 12 )

11- آسمان محبوب ( نمره 5/11 )

12- اینجا بدون من ( نمره 5/10 )

13 – مرگ کسب و کار من است ( نمره 10 )

14- گزارش یک جشن و فرزند صبح ( نمره 9 )

15- اسب حیوان نجیبی است ( نمره 7 )

16- قصه داوود و قمری ( نمره 6 )

17- سوت پایان ( نمره 5/4 )

18- آسمان هشتم ( نمره 4 )

19- 33 روز ( نمره 5/3 )

20 – باد و مه و برف روی شیروانی داغ ( نمره 5/2 )

21- ارتباط خانوادگی و کوچه ملی ( نمره 2 )

22- صدای پای من ( نمره 5/1 )

23 – جعبه سیاه ( نمره 5% )

24 – ندارها و پرتقال خونی ( نمره 0 )

25 – یکی از ما دو نفر ( نمره 5%- )

26 – مهتاب رو ی سکو و بهشت اینجاست ( نمره 1- )

27- سفر سرخ ( نمره 5/1- )

28 – خاک و آتش ( نمره 2- )

29- خانه امن است ( نمره 4- )

30- پایان نامه و پاریس تا پاریس و چشم ( نمره 6- )

31 – سیب و سلما ( نمره 5/6- )    

 

 

در همین رابطه ببینید

 

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و سومین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و یکمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی امین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما


 تاريخ ارسال: 1389/11/18
کلید واژه‌ها:

نظرات خوانندگان
>>>صنم:

جالب بود من تازه الان خوندم این مطلب رو جالب تر از همه کامنت های عجیبی بود که دیدم گویا خیلی دشمن دارید خدا وکیلی تو فیس بوک که واقعا گل کاشتید من خودم از فیس بوک با سایتتون آشنا شدم به نظر من که بی رقیب هستید شیک بودن چه فایده ای داره اگر اصول حرقه ای پشتش نباشه ؟ به نظر من که تغییرات گرافیکی کاری نداره البته تو فیس بوک خوندم پرده سینما در آستانه 3 ساله شدنش داره تغییرات زیادی میکنه و اضافه شدن تالارهای گفتگو یکی از اون تغییرات هست امیدوارم که روز به روز بهتر از دیروز باشید من که خیلی از سایتتون خوشم اومد واقعا لقب تنها سایت تحلیلی برازنده شماست اما بهتره زود به زود آپ بشین

0+0-

دوشنبه 4 مهر 1390>>>نسرین:

جدول ارزشگذاری یکی از هیجان انگیزترین چیزاییه که تو عمرم خوندم یه منتقد به فیلمی 4 ستاره میده و اون یکی دایره سیاه! یه فیلمی از طرف اکثریت دایره سیاه میگیره اما یه منتقد بهش 4 ستاره میده! اینا خیلی جالبن همیناس که جدول شمارو جالب کرده

0+0-

چهارشنبه 9 شهريور>>>منیژه:

چیزی که جالبه اینکه در این جدومل هم جدایی نادر از سیمین بیشترین امتیاز رو گرفته و اینجا هم اول شده. زنده باد اصغر فرهادی

0+0-

سه‌شنبه 25 مرداد 1390>>>ضیاء:

به عنوان یک خواننده سایت پرده سینما خواهش میکنم جواب اینطور آدمای "متفرقه" رو که اشتباهی گذرشون به یه سایت تخصصی میافته ندین

0+0-

سه‌شنبه 25 مرداد 1390>>>توضیح پرده سینما:

وبلاگ رسمی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی http://anjomanmontaghedan.persianblog.ir/post/225 یا همشهری آنلاین http://hamshahrionline.ir/news-99862.aspx و یا روزنامه کیهان http://www.kayhannews.ir/881101/9.htm خبر آنلاین http://www.khabaronline.ir/news-38227.aspx خبرگزاری فارس http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810281598  و...

0+0-

دوشنبه 24 مرداد 1390>>>محسن :

معلوم نیست از کجا می گین که جایزه بهترین سایت سینمایی رو گرفته

0+0-

دوشنبه 24 مرداد 1390>>>فروغ:

جانم فدای جدایی نادر از سیمین: "جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی بدون هیچ رای منفی و با مجموع 35 ستاره از سوی منتقدان و نویسندگان نظرسنجی بالاترین امتیاز را گرفت." از همه منتقدانی که به این فیلم ستاره دادند ممنوم

0+0-

دوشنبه 17 مرداد 1390>>>حامد:

آقا جدول ارزگذاری چیه؟ برید صفحه سایت پرده سینما در فیس بوک رو ببینید! تا تکون میخوره چند تا سایت مثلاً سینمایی از روش کپی میکنن. نشستن ببینن پرده سینما چیکار میکنه اونام همونو انجام میدن.

0+0-

دوشنبه 17 مرداد 1390>>>شقایق:

البته پرده سینما رقبایی داره ولی قطعاً سایتای اینطوری رقیبش نیستن! میخوان خودشونو مطرح کنن

0+0-

دوشنبه 17 مرداد 1390>>>رضا:

از روزی که شما جایزه بهترین سایت سینمایی رو گرفتید همه بهتون حسادت می کنند. بخصوص اونایی که چندین و چند سال بوند و در حدی نبودند که دیده بشن

0+0-

دوشنبه 17 مرداد 1390>>>پژمان:

در جواب محسن باید بگم "ای مگس عرصه سیمرغ جولانگه تو نیست

0+0-

دوشنبه 17 مرداد 1390>>>محسن :

ز دوستان عزیر خواهشمندم به هیچ عنوان به این جدول نگاه نکنید ،ستاره هایی که منتقدان به فیلمها داده اند بسیار سلیقه ایی و احساسی است ،بسیاری از منتقدان هر کدام علاقمند یک فیلمساز هستند به طور مثال برخی از منتقدین عاشق و سینه چاک کیمیایی برخی دیگر عاشق مهرجویی و برخی دیگر عاشق بیضایی و حاتمی کیا اگه کیمیایی آشغال ترین فیلم رو هم بسازه امیر قادری و جواد طوسی 4 ستاره می دهند حتی قبل از دیدن به طور مثال جلال الدین ترابی به فیلم جرم ،خیابانهای آرام و گزارش یک جشن نمره ضعیف داده است و در عوض به فیلم آسمان محبوب 3 ستاره یک منتقد به گزارش یک جشن 3 و 4 ستاره داده و دیگری ضعیف یک منتقد به جرم 4 ستاره و دیگری ضعیف یک منتقد به سعادت آباد یک ستاره و دیگری 4 ستاره می دهد از دوستان خواهشمندم به هیچ عنوان به ارزشگذاری منتقدان توجه نکنید،به قول خانم میلانی منتقدان ما اکثریت کم سواد و بی سواد هستند و فیلمها را بیشتر قلبی و احساسی نگاه می کنند نه با عقل و درک از تمامی منتقدان ایران متنفرم

0+0-

چهارشنبه 21 ارديب >>>گل سنگ:

یکجا می آیید و دایره سیاه به پایان نامه میدهید جای دیگر پاچه خواری میکنید این چه معنی دارد؟؟؟؟؟ اگر راست میگویید برای روشن شدن اذهان کاربران سریعا پاسخ دهید

0+0-

دوشنبه 15 فروردين 1390>>>هما:

جالب بود

0+0-

يكشنبه 7 فروردين 1390>>>خسروی از تهران :

خواندن این نظرات برای آشنا شدن با سلیقه های نویسندگان سایت بسیار جالب و تاثیر گذار بود

0+0-

پنجشنبه 12 اسفند 1389>>>شقایق:

یه خسته نباشید به همه منتقدان محترم سایت پرده سینما به ویژه به سردبیر گرامی آقای فاضلی و آقای منتظری که واقعا حسابی گل کاشتند و من تمامی اخبار جشنواره را با ایشان مرور میکردم و در نهایت سپاس از همه شما جمع بندی نظراتتون تقریبا قابل قبول بود نمیدونم چرا مثل پارسال خودتون بهترین ها رو انتخاب نکردید؟؟؟

0+0-

پنجشنبه 28 بهمن 1389>>>سعید:

اینجا هم باز جدایی نادر از سیمین اول شد!بی رقیب در اوج.به قول موحد منتقم «اینکه من باشم و تو باشی ولی ما نباشیم. جدایی همین است».

0+0-

چهارشنبه 27 بهمن 1389>>>ب م م:

پرده سینما خسته نباشید.انصافا گل کاشتیت در طول جشنواره.

0+0-

چهارشنبه 27 بهمن 1389>>>یه نفر:

بازم خوبه با اون 4 ستاره هایی که به فرزند صبح دادین نتونستین حتی به این فیلم نمره قبولی 10 هم بدین خوشم اومد . نمره بالاتون به فیلمهای جدایی نادر و یه حبه قند و راه آبی ابریشم هم نشون دهنده فهم والای منتقدانی هست که به این فیلم ها 3 و4 ستاره دادن

0+0-

چهارشنبه 27 بهمن 1389>>>سارا24ساله:

همه سایت ها بهترین فیلمها را جمع بندی کرده اند شما هنوز نه؟

0+0-

چهارشنبه 27 بهمن 1389>>>عاشق سینما:

چرا نام خیلی از فیلمها رو در لیست نظرات نیاوردین ؟ مثلا فیلمهای مصائب چارلی و گلوگاه و گلوگاه شیطان و اخراجی ها 3 و خیلی های دیگه توی لیستتان نیست و چرا نظرات رو هنوز تکمیل نکردید ؟

0+0-

سه‌شنبه 26 بهمن 1389>>>یحیی غلامی:

موحد منتقم+امیرقادری+غلام عباس فاضلی!به نظرات ونقد های این 3فرد توجه نکنید.کمبود خودکم بینی دارند و میخواهند با دادن ستاره های عجیب و غریب خودشان را متفاوت جلوه دهند.

0+0-

دوشنبه 25 بهمن 1389>>>بهزاد:

خیلی جالب بود این نظرات اولا میخوام بدونم آقای طوسی چرا اینقدر کم و در اون اوایل نظر دادند و امیر قادری کدوم امیر قادری هست؟ من یه امیر قادری میشناسم برای سینمای ما و کافه سینما یعنی میگین اونم با شما کار میکنه؟ در ضمن تعجب میکنم از نظراتی که بابت برخی از فیلمها داده شده مثل برخی نظرات در مورد فیلمهای جدایی نادر و فرند صبح که برام اعجاب آوره مثل نظرات آقایان قادری و فاضلی و منتقم بابت فرزند صبح یا نظرات آقایان متتظری و فاضلی بابت جدایی نادر در ضمن مگه این آقای منتظری تو نقد فیلمش در مورد کار کاهانی اون قدر تعریف و تمجید نکرده بود پس چرا به فیلم سه ستاره داده ؟ در کل نظراتتون کمی عجیب هست

0+0-

دوشنبه 25 بهمن 1389>>>پارسا عباسی:

مرسی از شما برای این جدول ارزشیابی . که در آن ،از نظرات صاحب نظرانی چون جواد طوسی که در حیطه ی نقد سال هاست دست به قلم است و همچنین فهیمه غنی نژاد که علاوه در وادی سینما ، در حیطه های ادبی و شعر هم صاحب نظر و دست اندر کار است ، استفاده کرده اید.

0+0-

شنبه 23 بهمن 1389>>>منتقد کبیر:

چرا نظرات رو نصفه نیمه میفرستید الان آقای طوسی رو چند وقته به روز نکردین

0+0-

شنبه 23 بهمن 1389>>>به رنگ سبز:

موحد منتقم چه مهربان شدی اینجا؟تهمینه میلانی و حاتمی کیا هم که خراب کرده اند ولی فرزند صبح خیلی ضعیف بود بعیده بهش 4ستاره و3ستاره داده اید.یه چیز دیگه آقای فاضلی گل بقول بچه ها خیلی بدسلیقه ای!خیلی خاص انتخاب کرده اید

0+0-

شنبه 23 بهمن 1389>>>حرفه ای:

مرده شور همه تان راببرد

0+0-

شنبه 23 بهمن 1389>>>ساحره . ط:

در بین تمام منتقدها بیشتر نظراتم به آقایان ترابی و منتظری و خانم غنی نژاد نزدیک است البته در برخی موارد با ایشان اختلاف نظر دارم اما آقای فاضلی با نظر شما و دیگر دوستانی که به فرزند صبح خوب و عالی داده اید کاملا مخالف هستم آخر این فیلم مگر چه داشت. تنها کسی که به راه ابی ابریشم عالی داده آقای منتتظری بوده که واقعا با ایشان موافقم و سینمای داستان گو را خیلی دوست دارم. چرا منتقدان مطرحتون مثل آقالیان قادری و طوسی نظراتشون کامل نیست؟ لطفا کامل کنید

0+0-

شنبه 23 بهمن 1389>>>محمد مهربانی:

نظرات بسیار جالبی داشتید متاسفانه من نتونستم خیلی از فیلم ها رو ببینم اما از فیلم جدایی نادر از سیمین به هیچ عنوان خوشم نیومد و این فیلم یک پسرفت برای فرهادی به حساب میاد . از آشنایی با سایت شما خوشحالم و یه انقاد دارم که مطالبتون برای جشنوئاره خیلی کمه

0+0-

شنبه 23 بهمن 1389>>>سیدغلام علی حنیفی:

اقای فاضلی زده سیم آخر!خدا شفات بده برادر.فرزند صبح که توهین اشکار بود 3 ستاره داده ای به فیلم حاتمی کیا صفر و به فیلم اصغر فرهادی 1 داده ای

0+0-

شنبه 23 بهمن 1389>>>توضیح پرده سینما:

بله. خانم فهیمه غنی نژاد همان فهیمه غنی نژاد شاعره معاصر و عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی هستند. آقای نیروان غنی پور نیز همان منتقد سینمایی هستند که در زمینه دوبله صاحب نظرند و قبلاً مقالاتی از ایشان در سایت پرده سینما نیز به چاپ رسیده است.

0+0-

جمعه 22 بهمن 1389>>>روح سینما:

شما منتقد ها به روح اعتقاد دارید؟

0+0-

پنجشنبه 21 بهمن 1389>>>محمد2009:

اگر میشود یک جمع بندی از فیلم هایتان داشته باشید و بگویید کدام فیلم الان از نظر سایت شما اوله؟چون نظرهایتان خیلی متفاوت هست.

0+0-

پنجشنبه 21 بهمن 1389>>>مسعود شجاعی منش:

نیروان غنی پور که دوبلور و در کار دوبله بودند.با حفظ سمت منتقد هم تشریف داشتند و ما خبر نداشتیم.

0+0-

پنجشنبه 21 بهمن 1389>>>شیما تهرانی:

این خانم فهیمه غنی نژاد همون شاعر معاصر هستند.یا کس دیگری هستند؟

0+0-

پنجشنبه 21 بهمن 1389>>>رضا تیمانی:

اقا ترافیک سایتتون بالا ست .اصلا نمیشه بیای توی سایت .لطفا چاره ای بی اندیشد

0+0-

پنجشنبه 21 بهمن 1389>>>010101010:

نیکی کریمی جورِی حرف میزد انگار چی ساخته است؟؟همه هم بهش صفر و یک ستاره داده اند.یه فیلم چرت ساخت بخاطر اینکه رفت جشنواره کن فکر کرد چی ساخته است.نمیدونست اونو بخاطر دلایل سیاسی برده بودند جشنواره کن.حالا هم کارش شده سیاه نمایی کشور بلکه تو جشنواره های خارجی راهش بدهند.بهروز افخمی هم که خودشو خراب کرد با اون فلیم ضعیفش.امیر قادری رو لطفا با اون سلیقه ی بدش از لیست حذف کنید .

0+0-

پنجشنبه 21 بهمن 1389>>>چرا؟:

چراچیدمان جدول جوری است که دچار سرگیجه میشوم؟لطفا منظم تر بنویسید.آقای منتقم جشنواره را تحریم کرده اند؟چرا هیچ نظری نداده اند؟چرا نقد فیلم های جشنواره نمینویسید؟چرا به فرزند صبح آقای فاضلی 3ستاره داده اند؟اقای اهوارکی چرا نظرهایش مثل منه؟چرا اقای فراستی جزو منتقدانتان نیست؟چرا من دارم نظر میدم؟

0+0-

پنجشنبه 21 بهمن 1389>>>کریم حمیدی:

نظر هایتان به درد خودتان میخورد.انقدر بدم میاد از این کارها .مثلا انگار منتقدها کی هستند؟نگاه کنید به فرزندصبح 4ستاره و 3 ستاره داده اند!آخه به شما هم میگویند منتقد؟لابد به یه جیب پرپول هم 3ستاره میدهید.واقها باید به حال منتقدانی که به فیلمی که خودکارگردانش هم میگوید فیلم آشغالی است ولی به آن زیادستاره میدهند تاسف خورد.باز نظرهای اقای منتظری معقول تره.

0+0-

پنجشنبه 21 بهمن 1389>>>203030:

از همین منتقدانتان بخواهید درباره فیلم های سال قبل سینمای جهان هم نظرشان و ستاره هایشان را بدهد.خیلی باحال میشود.ممنون

0+0-

پنجشنبه 21 بهمن 1389>>>niki.m:

chera nazarateton inghadr ba ham fargh dare shomaha chejori ba ham kar mikonin va kenar miayn? mage amir ghaderi khodesh site nadare ke inja nazar mide ya in ye ghaderi dige hast? man faghat tarif film agha yosef ro shenideam

0+0-

پنجشنبه 21 بهمن 1389>>>شقایق:

از نظرات برخی دوستان بیش از حد تعجب کردم این سایت را امثال آقای منتقم و فاضلی و منتظری و اهوارکی دارند میگردانند و بیشتر از همه نقدها و نوشته ها و نظرات آقایان منتقم و اهوارکی و منتظری در این جا منتشر میشود آن وقت عده ای میگویند که اینها جزو نویسندگان نیستند. برای همین جشنواره تنها آقایان منتظری و اهوارکی هستند که مطلب میفرستند و دیگران هیچ کاری انجام نمیدهند در ضمن اگر بخش درباره ما سایت را بخوانید لیست این افراد را که توسط سردبیر منتشر شده اند خواهید دید.

0+0-

پنجشنبه 21 بهمن 1389>>>رضا سمیع:

ظاهراً بهروز کرمانی تازه به خوانندگان سایت پرده سینما پیوسته. چون آقایان اهوارکی، ترابی، جعفری، غنی پور و موحد از نویسندگان سایت هستند و مقالاتشان قبلاً در سایت منتشر شده است. اقای طوسی مدتها جزو تحریریه سایت بود. و خانم ها غنی نژاد و مولوی و همچنین آقای قادری منتقد آزاد یا مهمان محسوب می شوند. اتفاقاً این یک روال طبیعی است. کما اینکه در نظرخواهی های مجلات سینمایی بسیاری از منتقدان مهمان برای نظرخواهی دعوت می شوند.

0+0-

پنجشنبه 21 بهمن 1389>>>بهروز کرمانی:

خیلی جالبه.از بین این منتقد ها فقط اقای فاضلی و منتقم هستند که برای این سایت نقد مینویسند که آقای منتقم اصلا هیچ نظری درباره هیچکدام از فیلمها نداده است.بقیه ولی که اصلا جزو منتقدان سایت نیستند درباره همه فیلم ها نظر داده اند.این شاید فقط در ایران اتفاق بی افتد که برای یک سایت منتقدانی به غیر از منتقدان آن سایت به فیلم ها ستاره میدهند.ولی به اقای منتقم بگویید یه نظری بدهد یکم بخندیم .

0+0-

پنجشنبه 21 بهمن 1389>>>رضا تیمانی:

اقای فاضلی چرا نقد نمینویسی؟ارزش دهی به فیلمها که کاری ندارد؟هرکسی بلد است.خودت نمینویسی به اقای منتظری یا اقای منتقم بگو بنویسند.اصلا هیچ سایتی نمیدونم چرا درباره فیلم ها نقد نمینویسد!

0+0-

چهارشنبه 20 بهمن 1389>>>ب م م:

وای خدا این غلام عباس فاضلی و آقای ترابی چه قدر بد انتخاب هستند.فرزند صبح 3ستاره!!!!!!!!!موحد منتقم هیچی نذاشته یعنی همشون به نظر این استاد ارزش ستاره دادن نداشتند؟چرا منتقد ها امسال اینجوری شده اند؟هرکس یه سازی برای خودش میزند.

0+0-

چهارشنبه 20 بهمن 1389>>>شقایق:

خیلی جالب بود و با نظرات نویسندگان سایت محبوبم آشنا شدم خیلی خوبه تو این یکی دو روزه نشون دادید که اگر مایل باشید میتونید فعال باشید که امیدوارم همیشه اینجوری باشه مطالبتون بسیار کامل و خوبه و بازم میگم که امیدوارم همیشه انرژی داشته باشید و هی اداره سایتتون رو شل و سفت نکنید

0+0-

چهارشنبه 20 بهمن 1389>>>متین:

الحق که منتقدان کم سلیقه ای دارید.آقای فاضلی عزیز شما به ورود آقایان ممنوع 1ستاره داده اید و بعد به فرزند صبح 3ستاره.لابد از این منتقد هایی هستید که از فیلمهای طولانیو بدون هیچ اتفاقی خوشتون میاد.شما باید از کارگردانان جوانی مثل رامبد جان حمایت کنید.

0+0-

سه‌شنبه 19 بهمن 1389>>>منتقد کبیر:

چرا این امیر قادری هر جا یه نظری میده ، کلا اصولا نظراتتون کمی عجیب و غریب هست . خانم مولوی و آقای اهوارکی رو که نمیشناسم آقای منتظری رو هم به خاطر حضور در نشست ها میشناسم

0+0-

سه‌شنبه 19 بهمن 1389>>>احسان بهرامی:

از روی نظر ها کاملا مشهوده که جناب فاضلی بی سلیقه ترین منتقده!(شوخی کردم)

0+0-

سه‌شنبه 19 بهمن 1389>>>سارا24ساله:

موحد منتقم چرا به فیلم ها نظر نمیدی؟الان اگر فیلم های امریکایی بود همه رو 4ستاره داده بود.

0+0-

سه‌شنبه 19 بهمن 1389>>>محمدی:

نسبت به پارسال محتاط تر شدید

0+0-

دوشنبه 18 بهمن 1389
فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.