پرده سینما

تذکرة الوقایع الفجر: یوم چهارم

امیر اهوارکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خادم الرّعایا امیر بن عبدالله اهوارکی

 

بحری ابریشم (راه آبی ابریشم)مسابقت بین الممالک، در یوم سابق اختتام کرده و چون ما را بدان مجلس دعوت نفرمودند لهذا فرصتی جسته به نزد یکی از اطباء وطن رفته خود را بدو نشان دادیم که مبادا از دخول مکرّر در این سالون ظلمات همچون ابوالعلاء معرّی کور مادرزاد گردیم. فرمودند این مرض مُسری نمی‌باشد و فقط خودتان نهایتاً اعمی می‌گردید. جعل الله تعالی سلامة فی ابداننا. الیوم، یوم رابع این اعیاد بوده که فیلم تماشا می­دهند، به سبب تعطیلی يوم سابق.

حمید خان آل‌فرخ بعد از عشر سنه، از سفر سرخ بازگشته یک فقره فیلم سوغات آورده در حواشی محاربه با مملکت عراق و خیانة یک نفر هموطن که صادق خان صفایی آن را آکتوری کرده می‌باشد. لهذا ادارۀ النّظاراة و الممیّزاة در سنة 1379 هجری خورشیدی مایملک ایشان توقیف نموده تا دیگر چنین وطن فروشی ننماید و خائنان وطن نامبردار نكند. بیت:

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی / فیلمش که نشد اکران، خائن نشود نامی

 

میرزا محمدرضا بزرج‌نیا یک فقره فیلم محیّرالعقول عملگی کرده مسمّی به طریق بحری ابریشم[1] در خصوص نخستین سفر یکی از ملاّحین وطن مسمّی به سلیمان سیرافی تا ممالک چین و ماچین، که داریوش خان ارجمند آن را اکتوری کرده از میان بحر الهند و بشرخواران عبور کرده به نزد خاقان چین می‌رود. ایضاً جناب آکتور بهرام خان راذان، در جلد شاذان بن یوسف آن ملاّح بحری رفته همان کاتبی بوده که کتاب جلیل «اخبار الصّین و الهند» را در سنه 237 هجری، چهار قرن قبل از مارکوبولو قلمی کرده و فیلم مزبور فی­الواقع از میراث این کتابت پروداکت شده نام خلیج الفارسیه را الحمد لله علی رئوس الاشهاد اثبات نموده، خاک به دهان اجانب و اعداء مملکت ریخته است. لهذا سعدی علیه الرحمه این ابیات را در گلستان بدین جهت پرداخته است:

 

اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست / تا بر سرش بود چو تویی مهربان خدا

یارب ز بادِ فتنه نگهدار خاک پارس / چندانکه باد را بود و خاک را بقا

 

چیزهایی که نمی دانیفردین خان صاحب‌الزمانی یک فقره فیلم به طریق بطئ الحرکه استخراج کرده مسمّی به اشیائی که نمی‌دانی[2] که در آن میرزا علی مصفّا و زوجه وی لیلا خاتون حاتم طائی آورده تا به هم عاشق گردند. لکن میرزا علی همواره روزۀ صُمت گرفته، عشق خود ابراز نمی‌فرماید. خلایق نیز جملگی غضب کرده فحش و ناسزا می­گفتند. لکن در مجلس نقادی، یک فقره منتقد قدیم که از بلاد اصفهان به طیّ الارض آمده نامش زاون غوکاسیان ارمنی، از این فقره تمجید نموده خلایق را عجب آمد. ایضاً یکی دیگر از این قِسم ناقدان، مسمّی به روپرت صافاریان ارمنی که سر و موی رها کرده نیز در عمارت میلاد رؤیت شده، همچنین یک جهود را الیوم رؤیت فرمودیم که همان خاخام هارون یشایایی می‌باشد صاحب کمپانی پخشیران که متخصص در امورات فمینیستیه و عداوة الشرع می‌باشد و کتاب قانون و افلام فمینیستیۀ داریوش خان مهرجویان دست‌پروردۀ ایشان است. سابقاً گمان می‌بردیم فقط نساء شهرآشوب از قبیل تهمینه بیگم و نسوان کذایی به مدافعت از حقوق نسوان سخن می‌کنند لکن امروز علانیة مشاهده می‌کنیم که برخی رجال غیرمألوف در این خصوص از جماعة نسوان سبقت گرفته­اند.

الیوم نیز تهمینه بیگم امّ الفتن به این عمارت نیامده، جماعة المنتقدین آسوده خاطر می­بودند. بعض اخبار واصله حاکی است که وی با یک فقره فیلم خود به برخی سالون­ها داخل گشته، جمله خلایق از باب دیگر سالون گریخته­اند. ابعَدَ الله هذه امّ الفتن من کلّ سالون و من جمیع البلاد المسلمین. مصرع:

جایی که تو بنشینی صد فتنه که برخیزد.

 

یه حبه قندابوالبرکات سید رضا میرکریمی صاحبِ تحت ضوء القمر[3] آمده یه حبّه قند در حلق آکتور خود فرو کرده عروسی به عزا مبدّل نمود. دو کرور آکتور و آکتریس در فیلم ظاهر گشته رقص و شادی می­نمودند. جمله مخاطبین نیز  به جهت اطوار مستحسنه و سنن ماجدۀ این وطن که رو به نسیان نهاده و آنها را در فیلم به طور علانیه نشان داده محظوظ گردیدند. اعظم الله تعالی اجورهم العظیم.

عبدالرضا خان کاهان از بلد نیسابور صاحب عشرین[4] و لاشئ[5] در خصوص تمشیت و نجابت یک نوع از دواب فیلمی به عمل آورده نامش نهاده اسب حیوان نجیبی می‌باشد، که قسمی از اقسام تیاتر آبسورد بوده من بعد النصف اللیل تماشا دادند. میرزا رضا عطارباشی لباس مأمور امنیه به تن کرده از خلایق باج می‌گیرد و به خیرات صرف کند و در نهایت به منزل خود که محبس باشد بازگردد. نقل است از زمانیکه چنگیز مغول حمله کرده شیخ عطار در بلد نیسابور بکشته و خلایق از دم تیغ گذرانیده این جناب عبدالرضا خواب آسوده نکرده، جمله خلایق و حکّام مملکت مغول فرض کرده به عداوت ایشان برخاسته است. لعنة الله علی القوم الظالمین.

 

  

در همین رابطه بخوانید

تذکرة الوقایع فجر: الیل الافتتاح

تذکرة الوقایع الفجر: یوم الاول

تذکرة الوقایع فجر: یوم دیم

تذکرة الوقایع فجر: یوم سیّم

تذکرة الوقایع فجر: یوم چهارم

تذکرة الوقایع فجر: یوم پنجم

 تذکرة الوقایع فجر: یوم ششم

تذکرة الوقایع فجر: یوم هفتم

 

  


[1] . راه آبی ابریشم

[2] .چیزهایی هست که نمی دانی

[3] . زیر نور ماه

[4]. بیست

[5] . هیچ


 تاريخ ارسال: 1389/11/22
کلید واژه‌ها:

فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.