پرده سینما

خبر

قهقرا در انتخاب های سینمایی تایمز لندن. پنهان میشاییل هانکه در رتبه اول!

قهقرا در انتخاب های سینمایی تایمز لندن. پنهان میشاییل هانکه در رتبه اول!
تاريخ ارسال: 1388/8/18
آیا باور کنیم دغدغه باكیده نه ماندن است و نه رفتن؟!

آیا باور کنیم دغدغه باكیده نه ماندن است و نه رفتن؟!
تاريخ ارسال: 1388/8/17
سیاست های جعفری جلوه به تاریخ می پیوندد

سیاست های جعفری جلوه به تاریخ می پیوندد
تاريخ ارسال: 1388/8/17
امیر قویدل در بندر مه آلود سوار ترن مرگ شد

امیر قویدل در بندر مه آلود سوار ترن مرگ شد
تاريخ ارسال: 1388/8/17
فیلمنامه جدید سعید عقیقی با عنوان صداها منتشر شد

فیلمنامه جدید سعید عقیقی با عنوان صداها منتشر شد
تاريخ ارسال: 1388/8/16
داوودنژاد باز هم در مسیر شمال فیلم می‌سازد

داوودنژاد باز هم در مسیر شمال فیلم می‌سازد
تاريخ ارسال: 1388/8/16
جمشید و خورشید سرگشته در اکران

جمشید و خورشید سرگشته در اکران
تاريخ ارسال: 1388/8/16
برخی از هنرمندان سینمای ایران در بستر بیماری

برخی از هنرمندان سینمای ایران در بستر بیماری
تاريخ ارسال: 1388/8/16
پروانه ساخت برای فیلم‌ها، در استان‌ها هم صادر می‌شود

پروانه ساخت برای فیلم‌ها، در استان‌ها هم صادر می‌شود
تاريخ ارسال: 1388/8/16
جشنواره از پنجم تا پانزدهم بهمن برگزار می‌شود

جشنواره از پنجم تا پانزدهم بهمن برگزار می‌شود
تاريخ ارسال: 1388/8/16
اکران زادبوم در تعلیق

اکران زادبوم در تعلیق
تاريخ ارسال: 1388/8/16
کیمیایی با فیلم سیاه و سفیدش به سینماهای تهران می آید

کیمیایی با فیلم سیاه و سفیدش به سینماهای تهران می آید
تاريخ ارسال: 1388/8/16
انیمیشن زمه کیس شکست خورد، ولی صدر نشین شد

انیمیشن زمه کیس شکست خورد، ولی صدر نشین شد
تاريخ ارسال: 1388/8/16
ساطور، جدیدترین فیلم رابرت رودریگز به زودی بر پرده می آید

ساطور، جدیدترین فیلم رابرت رودریگز به زودی بر پرده می آید
تاريخ ارسال: 1388/8/15
صخره سرخ جان وو، موفق در گیشه هالیوود

صخره سرخ جان وو، موفق در گیشه هالیوود
تاريخ ارسال: 1388/8/3
صفحه: