پرده سینما

نقد خوانندگان

سعادت آباد؛ یوتوپیای دروغین

سعادت آباد؛ یوتوپیای دروغین
تاريخ ارسال: 1390/7/27
اشاره ها، نشانه ها، و زندگی؛ نگاهی به فیلم زندگی با چشمان بسته

اشاره ها، نشانه ها، و زندگی؛ نگاهی به فیلم زندگی با چشمان بسته
تاريخ ارسال: 1390/6/30
سینما چیست؟

سینما چیست؟
تاريخ ارسال: 1390/6/25
پرسش های بی پاسخ؛ نگاهی به فیلم زندگی با چشمان بسته ساخته رسول صدر عاملی

پرسش های بی پاسخ؛ نگاهی به فیلم زندگی با چشمان بسته ساخته رسول صدر عاملی
تاريخ ارسال: 1390/6/14
توهین می کنند و ما می خندیم؛ نگاهی به فیلم مردان مریخی، زنان ونوسی

توهین می کنند و ما می خندیم؛ نگاهی به فیلم مردان مریخی، زنان ونوسی
تاريخ ارسال: 1390/6/10
بازی با ذهن به روش کلاسیک؛ نگاهی به فیلم «خیانتکار» ساخته رابرت ردفورد

بازی با ذهن به روش کلاسیک؛ نگاهی به فیلم «خیانتکار» ساخته رابرت ردفورد
تاريخ ارسال: 1390/6/5
به رنگ ارغوان /محمد حسین ورشوساز

به رنگ ارغوان /محمد حسین ورشوساز
تاريخ ارسال: 1388/12/20
 تصویر جنی- کسری اردلان

تصویر جنی- کسری اردلان
تاريخ ارسال: 1388/8/30
ماری آنتوانت- مهرانه عاطفی

ماری آنتوانت- مهرانه عاطفی
تاريخ ارسال: 1388/8/22
صفحه: