پرده سینما

خبر

دعا برای سلامتی بهروز بقایی

دعا برای سلامتی بهروز بقایی
تاريخ ارسال: 1388/8/19
بازیگر جوان به سوی اخلاق حرفه ای

بازیگر جوان به سوی اخلاق حرفه ای
تاريخ ارسال: 1388/8/18
فیلم جدید مهرجویی، موفقیت یا شکست؟

فیلم جدید مهرجویی، موفقیت یا شکست؟
تاريخ ارسال: 1388/8/18
بیست کاهانی از دمشق بیست گرفت

بیست کاهانی از دمشق بیست گرفت
تاريخ ارسال: 1388/8/18
آیا دوران فراموشی اسطوره های هالیوود فرا رسیده؟

آیا دوران فراموشی اسطوره های هالیوود فرا رسیده؟
تاريخ ارسال: 1388/8/18
حقایق زندگی ابراهیم گلستان همچنان در پس پرده ابهام

حقایق زندگی ابراهیم گلستان همچنان در پس پرده ابهام
تاريخ ارسال: 1388/8/18
قهقرا در انتخاب های سینمایی تایمز لندن. پنهان میشاییل هانکه در رتبه اول!

قهقرا در انتخاب های سینمایی تایمز لندن. پنهان میشاییل هانکه در رتبه اول!
تاريخ ارسال: 1388/8/18
آیا باور کنیم دغدغه باكیده نه ماندن است و نه رفتن؟!

آیا باور کنیم دغدغه باكیده نه ماندن است و نه رفتن؟!
تاريخ ارسال: 1388/8/17
سیاست های جعفری جلوه به تاریخ می پیوندد

سیاست های جعفری جلوه به تاریخ می پیوندد
تاريخ ارسال: 1388/8/17
امیر قویدل در بندر مه آلود سوار ترن مرگ شد

امیر قویدل در بندر مه آلود سوار ترن مرگ شد
تاريخ ارسال: 1388/8/17
فیلمنامه جدید سعید عقیقی با عنوان صداها منتشر شد

فیلمنامه جدید سعید عقیقی با عنوان صداها منتشر شد
تاريخ ارسال: 1388/8/16
داوودنژاد باز هم در مسیر شمال فیلم می‌سازد

داوودنژاد باز هم در مسیر شمال فیلم می‌سازد
تاريخ ارسال: 1388/8/16
جمشید و خورشید سرگشته در اکران

جمشید و خورشید سرگشته در اکران
تاريخ ارسال: 1388/8/16
برخی از هنرمندان سینمای ایران در بستر بیماری

برخی از هنرمندان سینمای ایران در بستر بیماری
تاريخ ارسال: 1388/8/16
پروانه ساخت برای فیلم‌ها، در استان‌ها هم صادر می‌شود

پروانه ساخت برای فیلم‌ها، در استان‌ها هم صادر می‌شود
تاريخ ارسال: 1388/8/16
جشنواره از پنجم تا پانزدهم بهمن برگزار می‌شود

جشنواره از پنجم تا پانزدهم بهمن برگزار می‌شود
تاريخ ارسال: 1388/8/16
اکران زادبوم در تعلیق

اکران زادبوم در تعلیق
تاريخ ارسال: 1388/8/16
کیمیایی با فیلم سیاه و سفیدش به سینماهای تهران می آید

کیمیایی با فیلم سیاه و سفیدش به سینماهای تهران می آید
تاريخ ارسال: 1388/8/16
انیمیشن زمه کیس شکست خورد، ولی صدر نشین شد

انیمیشن زمه کیس شکست خورد، ولی صدر نشین شد
تاريخ ارسال: 1388/8/16
ساطور، جدیدترین فیلم رابرت رودریگز به زودی بر پرده می آید

ساطور، جدیدترین فیلم رابرت رودریگز به زودی بر پرده می آید
تاريخ ارسال: 1388/8/15
صخره سرخ جان وو، موفق در گیشه هالیوود

صخره سرخ جان وو، موفق در گیشه هالیوود
تاريخ ارسال: 1388/8/3
صفحه: